Teplá užitková voda (zkratkou TUV) je ohřátá voda určená k užitku, například může sloužit k vytápění, umytí nádobí, koupání, praní a obecně k úklidu. Tato voda není určena k pití, přestože je zdravotně nezávadná a vyráběná z vody pitné.

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma

Vlivem ohřevu se tato voda stává více reaktivní a mohou v ní vznikat některé nežádoucí procesy. Například může obsahovat bakterii velmi citlivou na teplo „legionella pneumophila“. Při teplotě do 10 °C a při teplotě nad 60 °C bakterie jen těžko přežívá a hyne. V rozmezí, které nám zbývá, které je příznačné pro teplou užitkovou vodu, se bakterie rozmnožuje a přežívá dobře. Obecně bakterie dobře přežívá v místech, kde je stagnující teplá voda a vyskytují se zde i usazeniny. Tuto bakterii ničí u pitné vody například chlór, UV záření, filtrace, nebo tepelná desinfekce, například var.

Způsoby ohřívání teplé užitkové vody jsou podle konstrukce v podstatě dva. První z nich je průtočné zařízení a druhé je zásobníkové. Oba dva způsoby se dají také kombinovat. „Průtokáč“ neboli průtokový ohřívač známe snad všichni. Nejčastěji je najdeme u našich babiček v blízkosti dřezu na nádobí. Mohou být plynové, ale i elektrické. Plynovým průtokovým ohřívačem je i karma. Druhý způsob ohřívání teplé užitkové vody jsou zásobníkové ohřívače. Vodu mají připravenou na určité teplotě a také ji na dané teplotě udržují. Třetím způsobem je zkombinovat oba dva způsoby ohřevu vody. Jejich příkladem je přímo ohřívaný plynový zásobník nebo elektrický zásobník s trvalým ohřevem.

Teplá užitková voda je v domácnosti rozváděna od zdroje tepla potrubím. Použity mohou být ocelové pozinkované trubky, plastové trubky, nebo měděné potrubí. Navíc musí být potrubí odizolované, aby nedocházelo ke ztrátám tepla. Teplá užitková voda může být také rozváděna dálkově, nebo ústředně.

Pro zvolení správného řešení je potřeba zvážit několik faktorů: jaká bude spotřeba teplé užitkové vody, jaké má prostor dispozice a jaký druh energie je v daném místě dostupný.