Výhody a nevýhody ohřevu TUV (proč, k čemu a kde)

Níže si nastíníme tři nejčastější způsoby ohřevu teplé užitkové vody. Prvním z nich jsou bojlery, pak se podíváme na průtokové ohřívače a na konec si necháme to nejlepší, tepelná čerpadla.

Častým způsobem ohřevu užitkové vody jsou bojlery, jako reprezentanti zásobníkových ohřívačů. Studená voda je zde zahřívaná na určitou teplotu a následně udržována v nastaveném rozmezí teplot. Výhodou je, že teplá užitková voda, je hned k dispozici a tlak v potrubí se nemění, ani když se odebírá voda na více místech najednou.

Tepelné čerpadlo Daikin

Okamžitý přístup k teplé užitkové vodě je nejčastěji zajišťován cirkulačním okruhem, který zajišťuje neustálý pohyb teplé vody díky čerpadlu. Bojlery jsou nejlépe užívané v místech, kde víme, jaký objem teplé vody budeme potřebovat. Pro běžnou domácnost stačí pouze jeden zdroj teplé užitkové vody, pokud jsou rozvody vody dobře vyprojektovány. Také je možná kombinace s alternativními zdroji tepla. Mezi nevýhody patří vyšší spotřeba energie při ohřívání vody. Také jsou nutné větší rozměry pro velký zásobník vody, s čímž souvisí i větší hmotnost a potřeba pevné konstrukce. Stále dochází k dohřívání vody, přestože se jí často nespotřebuje tolik, kolik je připraveno. Naopak pokud teplá voda „dojde“, je nutný čas k dohřátí další a s tím je spojené čekání na další teplou vodu.

Dalším způsobem ohřívání vody jsou průtokové ohřívače vody. Velikou výhodou je ohřívání právě protékající vody, tedy ohřátí jen zrovna potřebného množství vody, což vede k úspoře energie a celkově nízké spotřebě. Rozměry i hmotnost jsou malé, díky tomu, že voda jen protéká a není třeba mít místo na zásobník. Díky tomu se vejdou například pod kuchyňskou linku nebo pod umyvadlo. Navíc vystačí nejen na ohřev teplé užitkové vody, ale i na vytápění. Danému objektu, tak ubude potřeba dalšího spotřebiče. Nevýhodou je vysoký výkon, který potřebuje přívod elektřiny nebo plynu v dostatečném množství. Uživatel musí také vždy odtočit z potrubí studenou vodu, než z ohřívače doteče teplá. Teplota vody závisí na průtoku vody, díky tomu kolísá. Při větší spotřebě, je voda studenější a při malé spotřebě, je teplota vyšší.

Trendem posledních let jsou tepelná čerpadla využívající flexibilní a cenově přijatelnou alternativu elektrokotlů, kotlů na fosilní paliva (zemní plyn, uhlí). Více než 2/3 energie, kterou tepelné čerpadlo v průběhu roku dodá ve formě tepla, pochází ze vzduchu. Systém tepelného čerpadla Daikin Altherma je navržen k celoročnímu ohřevu teplé vody a může být dodáván i s možností chlazení pro horké letní dny. Altherma zajistí Vaše pohodlí po celý rok.

Mezi největší výhody oproti předcházejícím systémům je především cenově efektivní alternativa kotlů na fosilní paliva. Nízké náklady na energii, nízké emise CO2, snadná instalace, tichý provoz, komplexní řešení pro celoroční provoz, nízký teplotní spád – úspora energie, frekvenčně řízená oběhová čerpadla a tím to nekončí. Více se dočtete na stránce tepelná čerpadla.